Asociatia locala Bihor

În urma alegerilor de constituire a asociaţiei locale din data de 22.10.2014, componenţa comitetului de conducere este următoarea:

Preşedinte ing. Pert Liviu Ionel 0721320574 pertliviu@gmail.com
Vicepreşedinte ing. Şuba Ştefan 0723134067 stsuba86@yahoo.com
Vicepreşedinte ing. Joldos Alin 0727324377 alin_joldos@yahoo.com
Secretar ing. Mutiu Nichita 0744525365 mutiunichita@yahoo.com
Trezorier ing. Sabău Cristian 0726228742 sabaucri@yahoo.com
Cenzor ing. Jurcuţ Viorel 0745127799 jurcutviorel@yahoo.com
Cenzor ing. Banciu Ioan 0752988969 banciuioan@gmail.com
Cenzor ing. Drîmbă Gheorghe 0744540078 infinitsrl@gmail.com

 Documente:

- proces verbal al sedintei din 23 oct. 2014 - Descarca 

- membri Asociatia UGR Bihor - Descarca pdf

- lista prezenta sedinta din 23 oct. 2014     - Descarca