Asociatia locala Teleorman

In urma alegerilor de constituire a asociatiei locale din data 15.09.2014, componenta comitetului de conducere este urmatoarea :

Presedinte Laurentiu POPESCU    
Secretar Laurentiu STEFAN    
Trezorier Corina CLIPCEA    
Membru Cornelia PIELEANU    
Membru Dumitru COCIRLA    

Documente:

- proce verbal al sedintei din 15.09.2014 - Descarca