Cadastru, evaluare si publicitate imobiliara

In urma sedintei din 13.11.2014 a Consiliului National s-a aprobat componenta comisiei nr.5 - Cadastru, evaluare si publicitate imobiliara, urmand ca aceasta sa-si aleaga presedintele si secretarul.

Membru prof.dr.ing. Gheorghe BADEA - UTCB
Membru conf.dr.ing. Ana Cornelia BADEA - UTCB
Membru dr.ing. Ionut SAVOIU - presedinte UGR Dambovita
Membru prof.dr.ing. Raluca MANEA - USAMV Bucuresti
Membru prof.dr.ing. Mircea ORTELECAN - USAMV Cluj Napoca
Membru prof.dr.ing. Ovidiu STEFAN - UT Cluj Napoca
Membru ing. Gheorghe DAMACUS - presedinte UGR Arad
Membru sef lucrari dr.ing. Stefan SAUBA - Universitatea Oradea
Membru ing. Eugenia PARASCHIV - presedinte UGR Constanta