Contact

UNIUNEA GEODEZILOR DIN ROMÂNIA
 

Bulevardul Lacul Tei 124, Sector 2, Bucuresti, Romania

Presedinte : prof.dr.ing. Cornel PAUNESCU | 0752.119.344, 0722.209.287 | cornelpaun@gmail.com

Vicepresedinte : prof.dr.ing. Maricel PALAMARIU | 0723.148.556, 0258.812.630 | palamarium@yahoo.com

Vicepresedinte : dr.ing. Ileana SPIROIU | 0723.219.732, 021.224.621 | spiroiu_ileana@yahoo.com

Secretar executiv : Neculai CAIA | 0752.119.341 | uniunea.geodezilor@gmail.com

Tel : 021.252.13.75

Fax : 021.252.13.74


Datele de contact ale asociatiilor locale UGR pot fi accesate aici.