LEGI

Decret-Lege Nr. 115/27 04.1938 pentru unificarea dispozitiilor privitoare la cartile funciare

Vizualizeaza  - Descarca pdf

Lege nr. 7/1996 Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare

Vizualizeaza  - Descarca pdf

Legea nr. 14/2009 Lege pentru ratificarea Acordului de imprumut (Proiect privind completarea sprijinului financiar acordat de UE pentru restructurarea agriculturii) dintre Romania si BIRD, semnat la Bucuresti la 28.12.2007

Vizualizeaza  - Descarca pdf

Legea nr. 18/1991 Legea fondului funciar

Vizualizeaza  - Descarca pdf

Legea nr. 114/1996 Legea locuintei

Vizualizeaza  - Descarca pdf

Legea nr. 190/2010 Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 4/2010 privind instituirea Infrastructurii nationale pentru informatii spatiale in Romania

Vizualizeaza  - Descarca pdf

Legea nr. 217/2007 pentru stabilirea criteriilor de bază a taxelor si tarifelor aferente elaborarii, analizei si verificarii documentatiilor cadastrale pentru inscrierea in cartea funciara a terenurilor agricole

Vizualizeaza  - Descarca pdf

Legea nr. 225/2010 Lege pentru modificarea Legii nr. 14/2009 pentru ratificarea Acordului de imprumut (Proiect privind completarea sprijinului financiar acordat de UE pentru restructurarea agriculturii) dintre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 28.12.2007

Vizualizeaza  - Descarca pdf

Lege nr. 247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente - Titlul XII

Vizualizeaza  - Descarca pdf