OPIS

 LEGI

 

Decret-Lege Nr. 115/27 04.1938

pentru unificarea dispozitiilor privitoare la cartile funciare

Lege nr. 7/1996

Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare

Legea nr. 14/2009

Lege pentru ratificarea Acordului de imprumut (Proiect privind completarea sprijinului financiar acordat de UE pentru restructurarea agriculturii) dintre Romania si BIRD, semnat la Bucuresti la 28.12.2007

Legea nr. 18/1991

Legea fondului funciar

Legea nr. 114/1996

Legea locuintei

Legea nr. 190/2010

Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 4/2010 privind instituirea Infrastructurii nationale pentru informatii spatiale in Romania

Legea nr. 217/2007

pentru stabilirea criteriilor de baza a taxelor si tarifelor aferente elaborarii, analizei si verificarii documentatiilor cadastrale pentru inscrierea în cartea funciara a terenurilor agricole

Legea nr. 225/2010

Lege pentru modificarea Legii nr. 14/2009 pentru ratificarea Acordului de imprumut (Proiect privind completarea sprijinului financiar acordat de UE pentru restructurarea agriculturii) dintre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 28.12.2007

Lege nr. 247/2005

privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente - Titlul XII


 

HOTARARI DE GUVERN

 

HG 322/07.04.2010

Hotarare pentru modificarea art.17 din Hotararea Guvernului nr. 1.210 din 2004 privind organizarea si functionarea ANCPI

HG nr. 493 din 2010

Hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Infrastructurii nationale pentru informatii spatiale in Romania

HG nr. 621/2010

Hotarare pentru modificarea art. 10 alin. (1) din Hotararea Guvernului nr. 1.210/2004 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara

HG nr. 1166/2011

Hotarare pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti, 23.02.2011, respectiv 23.03.2011 si 14.06.2011 si la Washington la 14.03.2011, respectiv 02.06.2011 intre Guvernul Romaniei si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare la Acordul de Imprumut (Proiect privind completarea sprijinului financiar acordat de UE pentru restructurarea agriculturii) dintre Romania si BIRD, semnat la Bucuresti la 28.12.2007

HG nr. 1210/2004 rep.

Hotararea Guvernului nr. 1210/2004 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara republicata

HG nr. 1366/2009

pentru modificarea HG nr. 1210/2004 privind organizarea si functionarea ANCPI si pentru reglementarea unor aspecte determinate de aplicarea masurilor de reorganizare stabilite de Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autoritati si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeana si Fondul Monetar International

 


ORDONANTE

 

Ordonanta nr. 4/2010

Ordonanta privind instituirea Infrastructurii nationale pentru informatii spatiale in Romania

Ordonanta nr. 10/2000

privind desfasurarea activitatii de realizare si de verificare a lucrarilor de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei de catre persoanele fizice si juridice autorizate pe teritoriul Romaniei

Ordonanta nr. 64/2010

Ordonanta de urgenta privind modificarea si completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996 

OUG nr. 81/2011

Ordonanta de urgenta privind trecerea ANCPI din subordinea MAI in subordinea MDRT precum si modificarea unor acte normative

OUG nr. 81/2010

privind abrogarea unor acte normative

 


 ORDINE ALE ALTOR MINISTERE

 

Ordin nr.293/2007

privind abrogarea unor acte normative

Ordin nr. 349/2009

pentru aprobarea constituirii comisiei de control ce va verifica respectarea cerintelor tehnice privind amplasarea-instalarea, asamblarea, exploatarea, repararea, distributia si verificarea instalatiilor de distributie a gazelor petroliere lichefiate la autovehicule

Ordin nr. 897/2005

pentru aprobarea Regulamentului privind continutul documentatiilor referitoare la scoaterea terenurilor din circuitul agricol

 


ORDINE ALE MINISTRULUI 

 

Ordin nr. 39/2009

Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 39 din 6.04.2009

Ordinul nr. 174/2010

Ordin al ministrului administratiei si internelor pentru aprobarea organigramei si a Regulamentului de organizare si functionare ale ANCPI

O.M.A.I. nr. 176/2010

Ordinul ministrului Administratiei si Internelor nr. 176/2010 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului Administratiei si Internelor nr. 39/2009 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de ANCPI si unitatile sale subordonate si a taxei de autorizare pentru persoanele care realizeaza lucrari de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei

Ordinul nr. 211/2007

Ordinul nr. 211/2007 al ministrului internelor si reformei administrative privind abrogarea punctelor 10 si 13 din Normele tehnice pentru introducerea cadastrului general, aprobate prin Ordinul ministrului administratiei publice nr. 534/2001

Ordinul nr. 259/2010

Ordinul nr. 259/2010 al ministrului administratiei si internelor privind modificarea si completarea Normelor tehnice pentru introducerea cadastrului general, aprobate prin Ordinul ministrului administratiei publice nr. 534/2001

Ordinul nr. 394/2004

pentru aprobarea Regulamentului privind clasificarea si incadrarea produselor pentru constructii pe baza performantelor de comportare la foc

Ordin nr. 534/2001

privind aprobarea Normelor tehnice pentru introducerea cadastrului general

Ordin nr. 537/2001

pentru aprobarea Regulamentului privind controlul activitatii persoanelor fizice si juridice autorizate sa realizeze si sa verifice lucrari de specialitate in domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei pe teri

Ordin nr. 85/2011

pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului administratiei si internelor nr. 39/2009 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara si unitatile sale subordonate si a taxei de autorizare pentru persoanele care realizeaza lucrari de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei

Ordin nr. 349/2004

pentru abrogarea si modificarea unor acte normative interne care fac referire la standardele nationale

 


ORDINE ALE DIRECTORULUI ANCPI

 

Ordin nr. 107/2010

Ordin al directorului general al ANCPI nr.107 din 29.03.2010 pentru aprobarea Regulamentului privind autorizarea sau recunoasterea autorizarii persoanelor fizice sau juridice romane, ale unui alt stat membru al Uniunii Europene sau ale unui stat care apartine Spatiului Economic European in vederea realizarii si verificarii lucrarilor de specialitate in domeniul cadastrului, al geodeziei si al cartografiei pe teritoriul Romanie

Ordinul 108/29.03.2010

Ordin al directorului general al ANCPI privind aprobarea Regulamentului de avizare, verificare si receptie a lucrarilor de specialitate din domeniul cadastrului, al geodeziei, al topografiei, al fotogrammetriei si al cartografiei

Ordinul 133/2009

Ordinul nr. 133/2009 al DG al ANCPI pentru modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a birourilor de cadastru si publicitate imobiliara aprobat prin Ordinul DG al ANCPI nr. 633/2006

Ordinul nr. 134/2009

Ordinul nr. 134/2009 al DG al ANCPI pentru modificarea si completarea Regulamentului privind continutul si modul de intocmire a documentatiilor cadastrale in vederea inscrierii in cartea funciara, aprobat prin Ordinul DG al ANCPI nr. 634/2006

Ordin nr. 186/2009

Ordinul Directorului General al ANCPI nr. 186 privind stabilirea termenelor de prestare a serviciilor furnizate de ANCPI si unitatile sale subordonate, MOF nr. 296/06.05.2009

Ordinul nr. 211/2007

Ordinul nr. 211/2007 al ministrului internelor si reformei administrative privind abrogarea punctelor 10 si 13 din Normele tehnice pentru introducerea cadastrului general, aprobate prin Ordinul ministrului administratiei publice nr. 534/2001

Ordinul nr. 247/2008

Ordinul nr. 247/2008 al directorului general al ANCPI pentru modificarea anexei nr. 1 la Regulamentul de organizare si functionare a birourilor de cadastru si publicitate imobiliara, aprobat prin Ordinul DG al ANCPI nr. 633/2006

Ordinul nr. 294/2007

Ordinul nr. 294/2007 al DG al ANCPI privind modificarea anexei nr. 1 la Regulamentul de organizare si functionare a birourilor de cadastru si publicitate imobiliara, aprobat prin Ordinul DG al ANCPI nr. 633/2006

Ordinul nr. 309/2010

Ordin al DG al ANCPI pentru aprobarea Protocolului de colaborare incheiat intre ANCPI si UNNPR privind modul de efectuare a operatiunilor de publicitate imobiliara, in aplicarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

Ordinul nr. 337/2011

Ordin al DG al ANCPI pentru aprobarea Actului aditional la Protocolul de colaborare incheiat intre ANCPI si UNNPR privind modul de efectuare a operatiunilor de publicitate imobiliara, in aplicarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobat prin Ordinul DG al ANCPI nr. 309/2010

Ordin nr. 528/2010

Ordin al DG al ANCPI privind abrogarea alin. (2) al art. 28 din Regulamentul privind continutul si modul de intocmire a documentatiilor cadastrale in vederea inscrierii in cartea funciara, aprobat prin Ordinul DG al ANCPI nr. 634/2006

Ordin nr. 633/2006

pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a birourilor de cadastru si publicitate imobiliara

Ordin 784/2011

Ordin pentru modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a birourilor de cadastru si publicitate imobiliara

Ordin 785/2011

Ordin pentru modificarea si completarea Regulamentului privind continutul si modul de intocmire a documentatiilor cadastrale in vederea inscrierii in cartea funciara

Ordinul nr. 1184/2011

Ordin al DG al ANCPI privind aprobarea Protocolului-cadru de colaborare intre ANCPI si unitatile administrativ-teritoriale pentru realizarea inregistrarii sistematice a imobilelor in cadastru si in cartea funciara

Ordinul nr. 1185/2011

Ordin al DG al ANCPI pentru inchiderea vechilor evidente de cadastru si publicitate imobiliara cu privire la imobilele situate pe teritoriul UAT Stefan Voda, jud. Calarasi

Ordin nr. 1882/2011 

Ordin al ministrului justitiei si al DG al ANCPI pentru aprobarea Regulamentului privind avizarea tehnica a expertizelor judiciare efectuate de expertii judiciari in specializarea topografie, cadastru si geodezie

Ordinul nr. 57/2011

Ordinul nr. 57/2011 al DG al ANCPI privind aprobarea inceperii lucrarilor tehnice de cadastru in 19 unitati administrativ-teritoriale

Ordinul nr. 415/2009 

Ordinul nr. 415/2009 al DG al ANCPI pentru completarea Regulamentului privind continutul si modul de intocmire a documentatiilor cadastrale in vederea inscrierii in cartea funciara, aprobat prin Ordinul DG al ANCPI nr. 634/2006 

Ordinul nr. 518/2008 

Ordinul nr. 518/2008 al DG al ANCPI pentru modificarea anexei nr. 1 la Regulamentul de organizare si functionare a birourilor de cadastru si publicitate imobiliara, aprobat prin Ordinul DG al ANCPI nr. 633/2006 

Ordinul nr. 558/2006 

al DG al ANCPI privind stabilirea persoanelor imputernicite sa constate contraventiile si faptele ce pot fi considerate infractiuni si sa aplice sanctiunile pentru contraventiile constatate 

Ordinul nr. 591/2010 

Ordin al DG al ANCPI pentru aprobarea organigramei Centrului National de Geodezie, Cartografie, Fotogrammetrie si Teledetectie si a oficiilor de cadastru si publicitate imobiliara 

Ordinul nr. 614/2006 

Ordinul nr. 614/2006 al DG al ANCPI pentru modificarea Ordinului DG al ANCPI nr. 558/2006 privind stabilirea persoanelor imputernicite sa constate ontraventiile si faptele ce pot fi considerate infractiuni si sa aplice sanctiunile pentru contraventiile constatate 

Ordinul nr. 627/2010 

Ordin al DG al ANCPI privind completarea anexei la ordinul DG al ANCPI nr. 186/2009 privind stabilirea termenelor de prestare a serviciilor furnizate de ANCPI si unitatile sale subordonate 

Ordinul nr. 634/2006 

pentru aprobarea Regulamentului privind continutul si modul de intocmire a documentatiilor cadastrale in vederea inscrierii in cartea funciara 

Ordinul nr. 844/2010 

Ordin al DG al ANCPI pentru aprobarea Regulamentului privind inscrierea din oficiu in cartea funciara dupa finalizarea lucrarilor de cadastru 

Ordinul nr. 944/2014 

Ordin al DG al ANCPI ce reglementeaza procedura de avizare, receptie si inscriere in evidentele de cadastru si Carte Funciara. Acest nou regulament abroga regulamentele anterioare : ordinul 633/2006, ordinul 634/2006, ordinul 108/2010, si 186/2009