ORDINE ALE DIRECTORULUI ANCPI

 
Ordin nr. 107/2010 Ordin al directorului general al ANCPI nr.107 din 29.03.2010 pentru aprobarea Regulamentului privind autorizarea sau recunoasterea autorizarii persoanelor fizice sau juridice romane, ale unui alt stat membru al Uniunii Europene sau ale unui stat care apartine Spatiului Economic European in vederea realizarii si verificarii lucrarilor de specialitate in domeniul cadastrului, al geodeziei si al cartografiei pe teritoriul Romanie

Vizualizeaza  - Descarca pdf

Ordinul 108/29.03.2010 Ordin al directorului general al ANCPI privind aprobarea Regulamentului de avizare, verificare si receptie a lucrarilor de specialitate din domeniul cadastrului, al geodeziei, al topografiei, al fotogrammetriei si al cartografiei

Vizualizeaza  - Descarca pdf

Ordinul nr. 133/2009 al DG al ANCPI pentru modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a birourilor de cadastru si publicitate imobiliara aprobat prin Ordinul DG al ANCPI nr. 633/2006

Vizualizeaza  - Descarca pdf

Ordinul nr. 134/2009 al DG al ANCPI pentru modificarea si completarea Regulamentului privind continutul si modul de intocmire a documentatiilor cadastrale in vederea inscrierii in cartea funciara, aprobat prin Ordinul DG al ANCPI nr. 634/2006

Vizualizeaza  - Descarca pdf

Ordin nr. 186/2009 Ordinul Directorului General al ANCPI nr. 186 privind stabilirea termenelor de prestare a serviciilor furnizate de ANCPI si unitatile sale subordonate, MOF nr. 296/06.05.2009

Vizualizeaza  - Descarca pdf

Ordinul nr. 211/2007 al ministrului internelor si reformei administrative privind abrogarea punctelor 10 si 13 din Normele tehnice pentru introducerea cadastrului general, aprobate prin Ordinul ministrului administratiei publice nr. 534/2001

Vizualizeaza  - Descarca pdf

Ordinul nr. 247/2008 al directorului general al ANCPI pentru modificarea anexei nr. 1 la Regulamentul de organizare si functionare a birourilor de cadastru si publicitate imobiliara, aprobat prin Ordinul DG al ANCPI nr. 633/2006

Vizualizeaza  - Descarca pdf

Ordinul nr. 294/2007 al DG al ANCPI privind modificarea anexei nr. 1 la Regulamentul de organizare si functionare a birourilor de cadastru si publicitate imobiliara, aprobat prin Ordinul DG al ANCPI nr. 633/2006

Vizualizeaza  - Descarca pdf

Ordinul nr. 309/2010 Ordin al DG al ANCPI pentru aprobarea Protocolului de colaborare incheiat intre ANCPI si UNNPR privind modul de efectuare a operatiunilor de publicitate imobiliara, in aplicarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

Vizualizeaza  - Descarca pdf

Ordinul nr. 337/2011 Ordin al DG al ANCPI pentru aprobarea Actului aditional la Protocolul de colaborare incheiat intre ANCPI si UNNPR privind modul de efectuare a operatiunilor de publicitate imobiliara, in aplicarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobat prin Ordinul DG al ANCPI nr. 309/2010

Vizualizeaza  - Descarca pdf

Ordin nr. 528/2010 Ordin al DG al ANCPI privind abrogarea alin. (2) al art. 28 din Regulamentul privind continutul si modul de intocmire a documentatiilor cadastrale in vederea inscrierii in cartea funciara, aprobat prin Ordinul DG al ANCPI nr. 634/2006

Vizualizeaza  - Descarca pdf

Ordin nr. 633/2006 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a birourilor de cadastru si publicitate imobiliara

Vizualizeaza  - Descarca pdf


Ordin 784/2011 Ordin pentru modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a birourilor de cadastru si publicitate imobiliara

Vizualizeaza  - Descarca pdf

Ordin 785/2011 Ordin pentru modificarea si completarea Regulamentului privind continutul si modul de intocmire a documentatiilor cadastrale in vederea inscrierii in cartea funciara

Vizualizeaza  - Descarca pdf

Ordinul nr. 1184/2011 Ordin al DG al ANCPI privind aprobarea Protocolului-cadru de colaborare intre ANCPI si unitatile administrativ-teritoriale pentru realizarea inregistrarii sistematice a imobilelor in cadastru si in cartea funciara

Vizualizeaza  - Descarca pdf

Ordinul nr. 1185/2011 Ordin al DG al ANCPI pentru inchiderea vechilor evidente de cadastru si publicitate imobiliara cu privire la imobilele situate pe teritoriul UAT Stefan Voda, jud. Calarasi

Vizualizeaza  - Descarca pdf

Ordin nr. 1882/2011 Ordin al ministrului justitiei si al DG al ANCPI pentru aprobarea Regulamentului privind avizarea tehnica a expertizelor judiciare efectuate de expertii judiciari in specializarea topografie, cadastru si geodezie

Vizualizeaza  - Descarca pdf

Ordinul nr. 57/2011 al DG al ANCPI privind aprobarea inceperii lucrarilor tehnice de cadastru in 19 unitati administrativ-teritoriale

Vizualizeaza  - Descarca pdf

Ordinul nr. 415/2009 Ordinul nr. 415/2009 al DG al ANCPI pentru completarea Regulamentului privind continutul si modul de intocmire a documentatiilor cadastrale in vederea inscrierii in cartea funciara, aprobat prin Ordinul DG al ANCPI nr. 634/2006

Vizualizeaza  - Descarca pdf

Ordinul nr. 518/2008 al DG al ANCPI pentru modificarea anexei nr. 1 la Regulamentul de organizare si functionare a birourilor de cadastru si publicitate imobiliara, aprobat prin Ordinul DG al ANCPI nr. 633/2006

Vizualizeaza  - Descarca pdf

Ordinul nr. 558/2006 al DG al ANCPI privind stabilirea persoanelor imputernicite sa constate contraventiile si faptele ce pot fi considerate infractiuni si sa aplice sanctiunile pentru contraventiile constatate

Vizualizeaza  - Descarca pdf

Ordinul nr. 591/2010 Ordin al DG al ANCPI pentru aprobarea organigramei Centrului National de Geodezie, Cartografie, Fotogrammetrie si Teledetectie si a oficiilor de cadastru si publicitate imobiliara

Vizualizeaza  - Descarca pdf

Ordinul nr. 614/2006 al DG al ANCPI pentru modificarea Ordinului DG al ANCPI nr. 558/2006 privind stabilirea persoanelor imputernicite sa constate ontraventiile si faptele ce pot fi considerate infractiuni si sa aplice sanctiunile pentru contraventiile constatate

Vizualizeaza  - Descarca pdf

Ordinul nr. 627/2010 Ordin al DG al ANCPI privind completarea anexei la ordinul DG al ANCPI nr. 186/2009 privind stabilirea termenelor de prestare a serviciilor furnizate de ANCPI si unitatile sale subordonate

Vizualizeaza  - Descarca pdf

Ordinul nr. 634/2006 pentru aprobarea Regulamentului privind continutul si modul de intocmire a documentatiilor cadastrale in vederea inscrierii in cartea funciara

Vizualizeaza  - Descarca pdf

Ordinul nr. 844/2010 Ordin al DG al ANCPI pentru aprobarea Regulamentului privind inscrierea din oficiu in cartea funciara dupa finalizarea lucrarilor de cadastru

Vizualizeaza  - Descarca pdf

Ordinul nr.700/2014 Ordin al DG al ANCPI ce reglementeaza procedura de avizare, receptie si inscriere in evidentele de cadastru si Carte Funciara. Acest nou regulament abroga regulamentele anterioare : ordinul 633/2006, ordinul 634/2006, ordinul 108/2010, si 186/2009

Descarca pdf