ORDINE ALE MINISTRULUI

Ordin nr. 39/2009 Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 39 din 6.04.2009

Vizualizeaza  - Descarca pdf

Ordinul nr. 174/2010 Ordin al ministrului administratiei si internelor pentru aprobarea organigramei si a Regulamentului de organizare si functionare ale ANCPI

Vizualizeaza  - Descarca pdf

O.M.A.I. nr. 176/2010 Ordinul ministrului Administratiei si Internelor nr. 176/2010 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului Administratiei si Internelor nr. 39/2009 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de ANCPI si unitatile sale subordonate si a taxei de autorizare pentru persoanele care realizeaza lucrari de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei

Vizualizeaza  - Descarca pdf

Ordinul nr. 211/2007 al ministrului internelor si reformei administrative privind abrogarea punctelor 10 si 13 din Normele tehnice pentru introducerea cadastrului general, aprobate prin Ordinul ministrului administratiei publice nr. 534/2001

Vizualizeaza  - Descarca pdf

Ordinul nr. 259/2010 al ministrului administratiei si internelor privind modificarea si completarea Normelor tehnice pentru introducerea cadastrului general, aprobate prin Ordinul ministrului administratiei publice nr. 534/2001

Vizualizeaza  - Descarca pdf

Ordinul nr. 394/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind clasificarea si incadrarea produselor pentru constructii pe baza performantelor de comportare la foc

Vizualizeaza  - Descarca pdf

Ordin nr. 534/2001 privind aprobarea Normelor tehnice pentru introducerea cadastrului general

Vizualizeaza  - Descarca pdf


Ordin nr. 537/2001 pentru aprobarea Regulamentului privind controlul activitatii persoanelor fizice si juridice autorizate sa realizeze si sa verifice lucrari de specialitate in domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei pe teri

Vizualizeaza  - Descarca pdf

Ordin nr. 85/2011 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului administratiei si internelor nr. 39/2009 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara si unitatile sale subordonate si a taxei de autorizare pentru persoanele care realizeaza lucrari de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei

Vizualizeaza  - Descarca pdf

Ordin nr. 349/2004 pentru abrogarea si modificarea unor acte normative interne care fac referire la standardele nationale

Vizualizeaza  - Descarca pdf