Stiri

ConstructFEST 2018 organizat de Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti în perioada 25-26 aprilie 2018, în campusul universitar Tei

29.03.2018

 Descarca pdf

UTCB - Informare privind achizitia de date in regim SINGLE BASE RTK

26.03.2018

Avand in vedere problemele aparute la Sistemul Romanesc de Determinare a Pozitiei (ROMPOS),
Universitatea Tehnica de Constructi Bucuresti - Facultatea de Geodezie - Laboratorul de Geodezie Spatiala, informeaza
utilizatorii din zona BUCURESTI-ILFOV ca au urmatoarele posibilitati de a continua lucrul prin achizitie de date
in regim SINGLE BASE RTK de la cele 2 statii functionale in cadrul Universitatii Tehnice de Constructii Bucuresti -
Facultatea de Geodezie, astfel:
 
1. Achizitia de date RTK SINGLE BASE in format RTCM vs.3.1 de la statia BUCU, prin protocol NTRIP,
pe baza unei inregistrari gratuite pe site-ul Agentiei Federale de Cartografie si Geodezie (BKG) din Germania:
Setari: 
> protocol NTRIP 
Mod lucru: single base RTK
Adresa server (Caster):   www.euref-ip.net
Port: 2101   sau 80
Mount point: BUCU0
user:     (primit la inregistrare)
pwd:     (primit la inregistrare)
 
2. Achizitia de date  RTK SINGLE BASE in format RTCM vs.3.0 de la statia BUC1 (care are setate
coordonate in ETRS89), prin protocol NTRIP, fara inregistrare (gratuit) configurand echipamentul de
acces astfel:
Setari: 
> protocol NTRIP 
Mod lucru: single base RTK
Adresa server (Caster): 193.231.4.71
Port: 2101   
Mount point: BUC1_RTCM3
user:     buc1
pwd:     buc1
Nu sunt posibile produse de tip network RTK (VRS, FKP, MAC).
 
Tiberiu Rus - administrator statii GNSS BUCU si BUC1
 
CONTACT:

Centrul de Cercetare in Geodezie Spatiala,

Fotogrammetrie, Teledetectie si S.I.G.

Departamentul de Geodezie si Fotogrammetrie

Facultatea de Geodezie

Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti

B-dul Lacul Tei nr.124, sector 2 Bucuresti

Tel:  +40-21-2421208 / 272 / 191

Fax: +40-21-2420781

 

Eterra3 - versiunea 1.0.8.46

23.03.2018

 Va informam ca ANCPI a instalat versiunea 1.0.8.46 a aplicatiei Eterra3. 

Noutatiele/corectiile sunt: 

     - La exportul de CGXML-uri din cadgen Numele si Prenumele sunt aduse exact cum sunt in baza de date si nu mai sunt inversate  (Cadgen Eterra3) 
     - La incarcarea livrarilor de catre prestator nu mai sunt inversate numele cu prenumele  (Cadgen Eterra3) 
     - Corectie afisare strada la verificarea datelor din cadgen. Existau cazuri cand desi era afisata in arbore strada, nu aparea in raport.  (Cadgen Eterra3) 
     - La creare de user nou sau resetare parola (puteti sa va resetati noua parola daca doriti) in textul primit nu mai apare zona cu userul de Mantis si parola 123456  (Administrare Eterra3) 
     - Export in CGXML pt imobilele modificate de la ... pana la... : eliminare generare CGXML-uri pt C si UI (Cadgen Eterra3) 
     - Validare spatiala cadastru general: pornirea validarii nu mai cauta fisiere in curs de procesare printre versiunile mai vechi ale celor curente, importate cu succes --optimizare (Cadgen Eterra3) 

Va rugam sa ii informati pe cei interesati!

Constantin BURISUC
Directia Informatica
e-mail: constantin.burisuc@ancpi.ro

 

STADIUL IMPLEMENTARII PROGRAMULUI NAȚIONAL DE CADASTRU ȘI CARTE FUNCIARĂ

21.03.2018

Descarca pdf

http://www.ancpi.ro/files/Statistici_home_page/stadiul_pnccf_15.03.2018.pdf

Adresa catre ANCPI privind proiectul OUG de modificare a Legii nr. 7/1996

15.03.2018

 Descarca pdf

Solicitare catre ANCPI pe tema reglementarii profesiei

15.03.2018

 Descarca pdf

Comunicat al Presedintelui UGR privind intalnirea de la Sibiu din 28.02.2018

15.03.2018

 Descara pdf

Proiectul Legii geodezilor

15.03.2018

 Descarca pdf

Descarca pdf

Descarca pdf

Descarca pdf

Descarca pdf

Descarca pdf

Descarca pdf

Proiect Ordin ANCPI pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de plata destinata cofinantarii lucrarilor de inregistrare sistematica

15.03.2018

 Descarca pdf

Agenția Natională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) supune consultării publice proiectul de Ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru și Publicitate Imobiliară pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de plată destinată cofinanțării lucrărilor de înregistrare sistematică demarate de unitățile administrativ - teritoriale. Propunerile, sugestiile sau opiniile pot fi transmise in format word la adresa de e-mail comunicare@ancpi.ro in perioada 15.03.2018 – 25.03.2018.

 

Proiect HG pentru modificarea HG nr. 521/1997

15.03.2018

 Descarca pdf

http://www.mdrap.ro/hg-pentru-modificarea-si-completarea-hg-nr.-521-1997 

UPLR - INFORMARE cu privire la acțiuni inițiate pe linia adoptării propunerii de Directivă referitoare la Testul de proporționalitate

13.03.2018

 Descarca pdf

Consultare publica la proiectul Ordinului ANCPI de modificare a Procedurii aprobate prin Ordinul 819/2016

13.03.2018În conformitate cu prevederile Art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) supune consultării publice proiectul “Ordin privind modificarea și completarea Procedurii și modalității de alocare a sumelor, precum şi raportarea de către beneficiari a stadiului de execuţie a lucrărilor pentru lucrările de înregistrare sistematică iniţiate de unităţile administrativ-teritoriale, aprobată prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 819/2016, cu modificările și completările ulterioare”. Documentul este afișat pe pagina web a ANCPI (www.ancpi.ro), la secțiunea Informații publice/Legislație/Transparenț ă decizională.

 

Serviciul Comunicare

Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate ImobiliaraRaspunsul ANCPI la propunerile UGR privind proiectul OUG de modificare a Legii 7/1996

13.03.2018

 Descarca pdf

Proiect de OUG privind modificarea si completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996.

26.02.2018
În temeiul art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice aduce la cunoştinţa publicului textul următorului proiect de act normativ - Ordonanță de urgență a Guvernului privind modificarea și completarea Legii cadastrului şi a publicității imobiliare nr. 7/1996. Proiectul de act normativ a fost publicat în data de 21.02.2018. Observaţiile şi propunerile privind proiectul de act normativ pot fi transmise pe adresa ANCPI, la adresa de e-mail office@ancpi.ro sau la nr de fax 021-316.52.24. Termenul limită până la care se pot transmite propuneri este de 10 zile calendaristice de la publicarea anuntului.

 http://www.mdrap.ro/oug-privind-modificarea-si-completarea-legii-cadastrului-si-a-publicitatii-imobiliare-nr.-7-1996.

Descarca

Sedinta UGR la OCPI Sibiu, 28 februarie 2018, 12:00

14.02.2018

Descarca pdf