Stiri

Hotararea si Statutul UGR adoptate de Conferinta nationala la 24 noiembrie 2017, Extras din Registrul special, partea A - Asociatii, Sectiunea II

04.06.2018

Descarca pdf

Descarca pdf

Descarca pdf

UPLR - Programul Conferintei "Fiscalitatea profesiilor liberale din Romania" organizata in data de 31.05.2018, la Palatul Patriarhiei

30.05.2018

 Deschide pdf

Formular inregistrare CONFERINTA UPLR 31.05.2018

25.05.2018

 Descarca pdf

UPLR - Programul Conferinței "Fiscalitatea profesiilor liberale din România" organizată în data de 31 mai 2018 la Palatul Patriarhiei.

25.05.2018

 Deschide pdf

 

Intalnirea CLGE din 19-21 aprilie 2018 - Pristina, Kosovo

25.05.2018

 Descarca pdf

Proiect Ordin ANCPI pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de plata destinata cofinantarii lucrarilor de inregistrare sistematica

15.03.2018

 Descarca pdf

Agenția Natională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) supune consultării publice proiectul de Ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru și Publicitate Imobiliară pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de plată destinată cofinanțării lucrărilor de înregistrare sistematică demarate de unitățile administrativ - teritoriale. Propunerile, sugestiile sau opiniile pot fi transmise in format word la adresa de e-mail comunicare@ancpi.ro in perioada 15.03.2018 – 25.03.2018.

 

Proiect HG pentru modificarea HG nr. 521/1997

15.03.2018

 Descarca pdf

http://www.mdrap.ro/hg-pentru-modificarea-si-completarea-hg-nr.-521-1997 

UPLR - INFORMARE cu privire la acțiuni inițiate pe linia adoptării propunerii de Directivă referitoare la Testul de proporționalitate

13.03.2018

 Descarca pdf

Consultare publica la proiectul Ordinului ANCPI de modificare a Procedurii aprobate prin Ordinul 819/2016

13.03.2018În conformitate cu prevederile Art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) supune consultării publice proiectul “Ordin privind modificarea și completarea Procedurii și modalității de alocare a sumelor, precum şi raportarea de către beneficiari a stadiului de execuţie a lucrărilor pentru lucrările de înregistrare sistematică iniţiate de unităţile administrativ-teritoriale, aprobată prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 819/2016, cu modificările și completările ulterioare”. Documentul este afișat pe pagina web a ANCPI (www.ancpi.ro), la secțiunea Informații publice/Legislație/Transparenț ă decizională.

 

Serviciul Comunicare

Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate ImobiliaraRaspunsul ANCPI la propunerile UGR privind proiectul OUG de modificare a Legii 7/1996

13.03.2018

 Descarca pdf

Proiect de OUG privind modificarea si completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996.

26.02.2018
În temeiul art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice aduce la cunoştinţa publicului textul următorului proiect de act normativ - Ordonanță de urgență a Guvernului privind modificarea și completarea Legii cadastrului şi a publicității imobiliare nr. 7/1996. Proiectul de act normativ a fost publicat în data de 21.02.2018. Observaţiile şi propunerile privind proiectul de act normativ pot fi transmise pe adresa ANCPI, la adresa de e-mail office@ancpi.ro sau la nr de fax 021-316.52.24. Termenul limită până la care se pot transmite propuneri este de 10 zile calendaristice de la publicarea anuntului.

 http://www.mdrap.ro/oug-privind-modificarea-si-completarea-legii-cadastrului-si-a-publicitatii-imobiliare-nr.-7-1996.

Descarca

Sedinta UGR la OCPI Sibiu, 28 februarie 2018, 12:00

14.02.2018

Descarca pdf 

Invitatie la SEMINARUL STIINTIFIC - UTCB, din data de 17.01.2018, orele 12:00

15.01.2018

 Descarca pdf

Informare cu privire la desfășurarea Adunării Generale a Consiliului European al Profesiilor Liberale-CEPLIS din data de 30 noiembrie 2017

08.12.2017

 Deschide pdf

Hotărârea si Statutul UGR adoptate de Conferinta nationala la 24 noiembrie 2017

08.12.2017

 Descarca pdf

Descarca pdf