Stiri

UPLR - INFORMARE cu privire la acțiuni inițiate pe linia adoptării propunerii de Directivă referitoare la Testul de proporționalitate

13.03.2018

 Descarca pdf

Consultare publica la proiectul Ordinului ANCPI de modificare a Procedurii aprobate prin Ordinul 819/2016

13.03.2018În conformitate cu prevederile Art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) supune consultării publice proiectul “Ordin privind modificarea și completarea Procedurii și modalității de alocare a sumelor, precum şi raportarea de către beneficiari a stadiului de execuţie a lucrărilor pentru lucrările de înregistrare sistematică iniţiate de unităţile administrativ-teritoriale, aprobată prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 819/2016, cu modificările și completările ulterioare”. Documentul este afișat pe pagina web a ANCPI (www.ancpi.ro), la secțiunea Informații publice/Legislație/Transparenț ă decizională.

 

Serviciul Comunicare

Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate ImobiliaraRaspunsul ANCPI la propunerile UGR privind proiectul OUG de modificare a Legii 7/1996

13.03.2018

 Descarca pdf

Proiect de OUG privind modificarea si completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996.

26.02.2018
În temeiul art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice aduce la cunoştinţa publicului textul următorului proiect de act normativ - Ordonanță de urgență a Guvernului privind modificarea și completarea Legii cadastrului şi a publicității imobiliare nr. 7/1996. Proiectul de act normativ a fost publicat în data de 21.02.2018. Observaţiile şi propunerile privind proiectul de act normativ pot fi transmise pe adresa ANCPI, la adresa de e-mail office@ancpi.ro sau la nr de fax 021-316.52.24. Termenul limită până la care se pot transmite propuneri este de 10 zile calendaristice de la publicarea anuntului.

 http://www.mdrap.ro/oug-privind-modificarea-si-completarea-legii-cadastrului-si-a-publicitatii-imobiliare-nr.-7-1996.

Descarca

Sedinta UGR la OCPI Sibiu, 28 februarie 2018, 12:00

14.02.2018

Descarca pdf 

Invitatie la SEMINARUL STIINTIFIC - UTCB, din data de 17.01.2018, orele 12:00

15.01.2018

 Descarca pdf

Informare cu privire la desfășurarea Adunării Generale a Consiliului European al Profesiilor Liberale-CEPLIS din data de 30 noiembrie 2017

08.12.2017

 Deschide pdf

Hotărârea si Statutul UGR adoptate de Conferinta nationala la 24 noiembrie 2017

08.12.2017

 Descarca pdf

Descarca pdf

 

Informare privind Conferinta UPLR, 2 nov. 2017

27.11.2017

 Deschide pdf

Convocator Conferinta nationala UGR - 24 nov. 2017, Iasi

07.11.2017

 Descarca pdf

Statut UGR - Proiect

03.11.2017

 Deschide pdf

Invitatie GEOMAT , Iasi 23-24 nov. 2017

31.10.2017

 Descarca pdf

Anunt ANCPI referitor la PROIECTUL ORDINULUI PRIVIND MODIFICAREA PROCEDURII SI MODALITATII DE ALOCARE A SUMELOR... aprobata prin ORDINUL nr. 819/2016

30.10.2017

 Descarca pdf

P R O G R A M U L celei de a X-a ediţii a Conferinţei “ Ziua Profesiilor Liberale din România “ - 2 noiembrie 2017

26.10.2017

 Descarca pdf

Comunicat AGERPRES

29.08.2017

Descarca pdf

https://www.agerpres.ro/ots/2017/08/29/cel-mai-important-eveniment-al-comunitatii-geodezilor-din-romania-va-avea-loc-la-bucuresti-in-perioada-14-16-septembrie-13-42-03