Stiri

Adresa ANCPI nr. 25210/14.11.2016

15.11.2016
Referitoare la propuneri si observatii la proiectul procedurii de verificare si receptie a lucrarilor de inregistrare sistematica in cadastru si in cartea funciara

 Descarca pdf

Adresa privind participarea membrilor UGR la intalnirile zonale organizate de ANCPI - Uniunea Geodezilor din Romania

10.11.2016

 Descarca pdf

Mesajul D-nei Chryssy Potsiou, presedintele FIG

09.11.2016

Descarca pdf

Agenda GIS Day UTCB, 16 nov. 2016

08.11.2016

Centrul de Cercetare MGIIDS al Facultatii de Geodezie, UTCB, impreuma cu ESRI Romania, organizeaza pe data de 16 noiembrie 2016 evenimentul GIS Day 2016. 

Sunt bineveniti toti cei interesati de tema dezbatuta: "GIS for uRBAN Areas and Sustainable Development".

 Descarca pdf

Conferinta "Ziua profesiilor liberale din Romania" - Editia a -IX- a, 4 noiembrie 2016

14.10.2016

 Descarca pdf

Adresa ANCPI privind Proiectul de modificare a Ordinului 700/2014 al Directorului General ANCPI

12.10.2016

Descarca pdf

Ordonanta de urgenta nr. 35 din 28 iunie 2016

08.07.2016

 Descarca pdf

Decizia nr. 16 din 4 iulie 2016

06.07.2016
Activitate Birou executiv

 Descarca pdf

Revista de geodezie nr. 4 si nr. 5/2016

06.07.2016

 Descarca pdf

Descarca pdf

MASURI PENTRU INTABULAREA GRATUITA A TERENURILOR AGRICOLE

29.06.2016
Ordonanța de urgență aprobată de guvern in data de 28 iunie 2016, prin care se modifică Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările ulterioare.

 

Guvernul a stabilit astăzi, printr-o ordonanță de urgență, o serie de măsuri care asigură înscrierea urgentă și gratuită în folosul cetățenilor și garantarea proprietății statului, prin înregistrarea sistematică în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

Potrivit actului normativ, unitățile administrativ-teritoriale vor înscrie în sistemul integrat de cadastru și carte funciară imobilele din extravilan, indiferent de calitatea titularului dreptului, respectiv proprietar, titular al unui drept real asupra imobilului sau posesor. Aceste acțiuni se vor finanța în cadrul Programului național de cadastru și carte funciară. În cazul unităților administrativ teritoriale în care nu există terenuri în extravilan, acestea pot demara lucrările de înregistrare sistematică a celor din intravilan. Pentru întabularea terenurilor agricole, unitărțile administrativ-teritoriale vor primi finanțare din bugetul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI), pe bază de contract de finanțare anual. ANCPI va asigura finanțarea lucrărilor de înregistrare sistematică pentru toate cele 3180 unități administrativ-teritoriale din România, plus municipiul București, prin utilizarea veniturilor proprii ale agenției. În acest an, bugetul alocat este în valoare de 90,7 milioane euro.

Decizia luată de Guvern este definitorie pentru accesarea de către fermieri a fondurilor alocate României în cadrul Pilonului I al Politicii Agricole Comune, și la implementarea schemelor de plăţi în agricultură, în sectoarele vegetal şi zootehnic, care se aplică în perioada 2015 – 2020, prin întabularea terenurilor agricole din sectoarele cadastrale din extravilanul localităților.

Totodată, actul normativ va da posibilitatea ca unitățile administrativ teritoriale care au derulat deja lucrări de înregistrare sistematică din fonduri proprii să poată primi cofinanțare din partea ANCPI, ulterior finalizării înregistrării sistematice la nivel de sector cadastral și nu doar după finalizarea înregistrării la nivelul întregii unități administrativ-teritoriale. Măsura este menită să asigure accelerarea ritmului de desfășurare a lucrărilor de întabulare.

O nouă reglementare instituită prin actul normativ creează cadrul legal pentru ca ANCPI să deschidă cărți funciare din oficiu, prin conversia în format electronic a informațiilor disponibile, acolo unde există cărți funciare vechi; noile prevederi detaliază și modalitatea de contestare a acestor înscrieri, ceea ce va asigura protejarea drepturilor cetățenilor și va conduce la creșterea numărului de imobile înscrise în Sistemul Integrat de Cadastru și Carte Funciară.

De asemenea, pentru a asigura concordanța dintre situația din evidențele cadastrale și cea reală, la nivelul oficiilor teritoriale vor fi constituite comisii abilitate să procedeze la îndreptarea erorilor săvârșite cu ocazia recepțiilor cadastrale și a înscrierilor în cartea funciară.

O altă măsură are în vedere detalierea modalității de furnizare a serviciilor on-line, pentru a permite accesul on-line instituţiilor publice, notarilor publici, experţilor judiciari, persoanelor autorizate să realizeze lucrări de cadastru, geodezie, cartografie şi fotogrammetrie şi executorilor judecătoreşti și instanțelor judecătorești la platforma informatică a sistemului integrat de cadastru și carte funciară al ANCPI.

Cuantumul onorariului notarial ce se va achita de către ANCPI pentru eliberarea de către notarii publici a certificatelor de moștenitor pentru succesiunile nedezbătute, certificate întocmite cu privire la imobile ce au făcut obiectul înregistrării sistematice, va fi stabilit prin Ordin comun al ministrului Justiției și directorului general al Agenției, în îndeplinirea condiționalității stabilită prin Memorandumul de înțelegere ratificat prin Legea nr. 31/2014.

Măsurile sunt cuprinse în ordonanța de urgență aprobată astăzi de executiv prin care se care modifică Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările ulterioare.

Informații suplimentare:

Programul național de cadastru și carte funciară este obligatoriu să fie implementat în perioada 2015-2023, iar România va beneficia în perioada 2015-2020 de importante alocări financiare de la Uniunea Europeană, fapt ce impune luarea tuturor măsurilor necesare pentru derularea fondurilor destinate finanţării politicii agricole comune şi pentru a asigura o capacitate ridicată de absorbţie a acestor fonduri. Accelerarea înregistrării imobilelor în sistemul integrat de cadastru și carte funciară, prin proceduri simplificate de înregistrare sistematică, precum și creșterea numărului imobilelor înregistrate în sistemul integrat de cadastru și carte funciară constituie obiective asumate de statul român, în considerarea principiului constituțional de a garanta proprietatea.

Sursa:Biroul de Presa al Guvernului

 
 

Decizie - Consiliul national - 2 iunie 2016

10.06.2016

 Descarca pdf

Noutati profesii liberale

10.06.2016

 Descarca pdf

Memoriu aprobat de Consiliul national UGR si adresat Parlamentului si MDRAP

09.06.2016
Memoriu in vederea sustinerii proiectului Legii geodezului; textul legii se gaseste la link-ul precizat

Descarca pdf

Descarca pdf

Accesati Link  

Accesati Link 

Convocator CONSILIUL NATIONAL UGR, 2 iunie 2016, Bucuresti

20.05.2016

Descarca pdf 

Bilantul UGR pe anul 2015

18.05.2016

Descarca pdf